o nás

Od roku 1919

TJ Sokol Luka nad Jihlavou

TJ Sokol byla v naší obci založena 19. 2. 1919 na valné hromadě konané v místní škole. Starostou byl zvolen učitel Adolf Liška. Bylo usneseno zřídit odbory cvičební, vzdělávací a zábavní.

V květnu 1921 byla zřízena tělocvična ze dvou tříd místní školy probouráním příčky. V srpnu 1923 dává školní rada Sokolu výpověď z tělocvičny v místní škole a to z důvodu zřízení měšťanské školy. V březnu 1924 podal Sokol žádost o přidělení parcely č. 220 při jeclovské silnici na výstavbu příští sokolovny a hřiště. Obecní úřad na výborové schůzi žádost schválil.

Se stavbou sokolovny se začalo v roce 1928. V březnu byly provedené výkopy a 1. května byl položen základní kámen. Činnost v nové sokolovně byla zahájena 25. srpna 1928. Stavbu sokolovny provedla stavební firma Eduarda Bumbálka. Na stavbě pracovali členové Sokola zdarma a zaměstnanci firmy za sníženou mzdu 1 Kč/hod.

Sokolovna se stala kulturním stánkem naší obce. Kromě sokolské činnosti byly v sokolovně pořádány různé přednášky, divadelní představení (sokolský divadelní spolek nacvičil a sehrál až 12 divadelních her za rok), pořádaly se plesy a bály (populární byly sokolské šibřinky) a různé estrády místních obyvatel, zejména o Silvestru. Na počátku třicátých let bylo v sokolovně zřízeno kino „Stadion“.